Ads

2011年10月16日星期日

場境

又係舊野一張
 上年八月時畫的場境,結果只係拎黎做dummy圖的背景
應該都唔會正式用,就放上黎擺下

神呀~~請祝福我地跟住做出黎既野效果好反應好
比到支持我地繼續做落去吧...