Ads

2011年5月20日星期五

舊酒新瓶

Zbrush真係一個幾好用既software
不過一向都只係用黎做normal map
拎返N年前做既人頭放入去玩下
 好方便就做到D紋
得閒真係要拎黎認真用下整返D野出黎

isquare入面有間夢見屋既咖喱本來幾啱我口味
雖然有人話麻麻,但啱我食咪得lor....
 不過佢地轉左煮法, 咖喱既顏色變淡左, 唔再以前嗰種深啡色
 仲有少少似沙嗲TIM家陣....
邊度有得食飯嗰種味道嗰種顏色呢.....

一億六合彩又無份中...又要返去現實捱世界orz
(PS:咳足成個星期都未好....到底咩事呢....)