Ads

2010年2月9日星期二

有時間就畫

日日睇股票....好似好耐無畫2D....
為左唔好令自己再鬆散落去(其實係股市悶無野抄....), 有時間就畫返張
雖然最後都係好多位懶畫....