Ads

2010年1月15日星期五

廿年前既食玩~貼紙

應該有廿年歷史既產物,好似係當年食朱古力餅送既貼紙
算唔算係第一代既食玩呢。
到底有無人儲齊過一set架...其中一set好似叫《仙魔大戰》
咁d朱古力餅又叫咩名呀到底?