Ads

2011年7月28日星期四

Mucha

又隔成兩個月先post
總算完成今年定下既其中一D目標
雖然比預期差唔少(都叫做左丫....)
希望之後越做越好...有返少少成績

睇完個mucha展成個月(mucha中文係咩呢其實...)
七月中後有時間畫返張圖
D花紋真係幾麻煩cutcut下又無左一D(最後中間都係唔畫...用返電腦做效果...)
又懶得處理D線條....
張圖仲要做短左, 應該要長返一兩成就差唔多....
唔覺唔覺, 開左Blog都有成年, 順便換埋個置頂圖